Atık Su Tesisatı

Çorlu Atık Su Tesisatı

Atık Su Tesisatı

PiS SU TESiSATI
 • Atık suları pis su ve yağmur suyu olarak ikiye ayırmak mümkündür.
 • Pis su tesisatı şehir kanalizasyon şebekesine bağlanır.
 • Yağmur suyu ise ayrı bir tesisatla toplanıp, şehir yağmur suyu kanalizasyonuna bağlanmalıdır. Ancak Türkiye’de pek çok yerde ayrı yağmur kanalı olmadığından, yağmur suyu tesisatının da kombine sistem olarak pis su yağmur suyu kanalizasyonuna bağlanması söz konusudur. Pek çok uygulamada ise yağmur suyu açık araziye, bahçeye, sokak ve caddelere deşarj edilmektedir.
 • Kombine drenaj sistemi yağmur suyu ile pis suyu aynı kanalda birleştirir. Kombine sistemdeki yağmur suyu, pis su arıtma tesislerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu yük, şiddetli yağmurlarda tesisin bypass edilmesine ve atıkların işlenmeden doğrudan rezervuarlara deşarjına neden olabilir.
 • Bu nedenle kombine sistemler tercih edilmez ve birçok yerde yağmur suyunun pis su kanalizasyonuna ballanmazsa izin verilmez.
 • Bina içindeki pis su ve yağmur suyu hatları ayrı hatlar biçiminde oluşturulmalıdır. Kombine sistem bile kullanılıyor olsa, bu hatlar ya bina dışında birleştirilmelidir veya ayrı hatlar halinde kanalizasyona bağlanmalıdır.
 • Aşırı yüksek sıcaklıktaki atıklar(60 °C ve üzerindeki sıcaklıktaki)drenaja doğrudan verilmemelidir.
 • Yüksek sıcaklık, borularda aşırı genleşme ve büzüşmelere yol açarak zararlı sonuçlara neden olabilir. Boru birleşme noktaları açılabilir, gevşeyebilir veya tabakalı boru kopabilir. Kazan blöfü, buhar egzozu, yoğuşma suyu vb. En az 60°C’ye soğutulduktan sonra drenaja bağlanmalıdır.

PiS SU TESiSATININ ELEMANLARI

Pis su rögarları hava sızdırmazlığına sahip olmalı ve havalandırılmalıdır. Ana pis su kanalizasyonu aşırı yüklenirse, bina içerisine geri tepme tehlikesi vardır. Geri tepmeyi önlemek ve pis suyun binayı basmasını önlemek için, bina pis su hattının taşma seviyesinin altındaki bütün kullanım yerlerine geri tepme elemanı(cekvalf) monte edilmelidir. Pis su tesisatı kanalizasyona bağlanmadan, eğer zararlı madde içeriyorsa, önce ayırıcılardan geçilerek temizlenir (örneğin yağ ayırıcı, benzin ayırıcı vs.), sonra kanalizasyona bağlanır. Yatay pis su borularına genel olarak akış yönünde bir eğim verilir.

 • Böylece;
 • a)Doğal akış mümkün olur.
 • b)Çürümeye elverişli maddelerin yığılması ve suyunu kaybetmesi önlenir. Yatay kanallardaki hız en az 0,4 m/s ile 1 m/s arasında olmalıdır. Buna göre tesisatın bölümleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bina Dışı Bağlantı Kanalı

Bu kanal yeraltında döşeli olup, genellikle binadaki ön rögardan veya bina sınırdan şehir şebekesine kadar uzanır. Donmaya ve üzerinden trafik geçiyorsa basınca karşı önlem alınmalıdır.

Ana Kanal

Bina altında gömülü pis su boru tesisatı (kanalı) olup, binadaki pis suyu toplayıp, bina dışı bağlantı hattına taşıyan borulardır. Dondan korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Genellikle 0,8 - 1,2 metre derinlikte gömülüdür. Temiz su bağlantı hatları kanalizasyondan en az 1 metre uzakta döşenmelidirler.

Toplama Hatları

Yer üstünde açıktan geçen hatlar olup, genellikle kat betonu altından ilerler. Temel etkilerinin dışındadır.

Kolonlar

Dikey tesisat boruları olup çatı üstünden havalandırılırlar. Bunlar pis suyu veya yağmur suyunu alır, ana kanal veya toplama hattına iletirler. Boru çapı en altta debinin en fazla olduğu nokta için belirlenir ve hiç değiştirilmeden bütün katlarda aynı kesitte yükselir. Pis su kolonlarına kesinlikle yağmur suyu bağlanmamalıdır. Kolon boruları havalandırma biçimine bağlı olarak hesaplanır.

Kolona Bağlantı Hatları

Kolon hattına 87° çatal birleşme ile bağlanır. Böylece yatay olan bağlantı hatları 3° akış yönünde eğime sahiptir. Bağlantı hatları tek bir gereci kolona bağlıyorsa, buna tekil veya özel bağlantı borusu hattı denir. Eğer birkaç gereci toplayarak kolona bağlıyorsa müşterek bağlantı hattı adı verilir.

Temizleme Kapakları ve Rögarlar

Kolonların temizlenebilmesi ve kontrolü için bodrum kat döşemesinin yaklaşık 30-50 cm üzerinde (veya yatay boruya geçişten yaklaşık 1 metre yukarıda) düşey kolon borusu üzerinde temizleme kapakları monte edilmelidir. Daha sonra tekrar ifade edileceği gibi ayrıca, döşeme altı yatay tesisatta yön değiştirmeden önce kuru rögar(temizleme kapağı) oluşturmalı veya yön değiştirmeler yaş rögarlar yardımı ile yapılmalıdır. Uzun düz geçişlerde de yatay ana tesisatta rögar kullanılmalıdır. Temizleme kapakları gaz ve su sızdırmaz olmalıdır.

Havalandırma Boruları

Pis su tesisatının havalanmasını temin ederler. İlgili bölümde geniş olarak anlatılmışlardır.

Yağmur Suyu Kolonları

Genellikle bina dışından inerler. Toplanan yağmur suyunu, yağmur suyu giderine bahçeye veya yola ulaştırırlar.

Pis Su Çukuru (Foseptik)

Eğer şehir kanalizasyon şebekesi seviyesi, binadaki en düşük seviyeli kullanım yerinden daha yüksekte ise, binada en alt seviyede (bodrumda) bir pis su çukuru oluşturulur. Kanalizasyon seviyesinin üzerinde toplanan pis sular, doğrudan kanalizasyona doğal akışla akacak şekilde bağlanır. Daha alt seviyedeki pis sular ise, çukurda toplanır ve buradan kanalizasyona pompa ile basılır.

PİS SU TESİSATI TASARIMI VE TEMEL KURALLARI

İlgili yerel yönetimin kanalizasyon idaresi ile temas kurarak; yağmur suyu, pis su ya da birleşik kanalizasyon şebekesinin bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. Bütün elverişli kanalizasyonlar için; yerleri, kapasite ve derinliklerini gösteren resimler sağlanmalı; kanalizasyon bağlantıları hakkında yasa, yönetmelik ve yerine getirilmesi gereken hususlar belirlenmelidir.

Binalarda yağmur ve pis suyun birleşik boru tesisatına göre tasarlanması uygun olmayıp, yağmur ve pis su tesisatı tümüyle birbirinden bağımsız olarak döşenmeli ve ayrı ayrı kanalizasyon şebekesine bağlanmalıdır.

Çiftli pis su pompası veya enjektörlerinden en az bir grup, mümkünse bina emniyet elektrik şebekesinden enerji alacak biçimde bağlanmalıdır. Sabit bir drenaj miktarının kritik olduğu ve emniyet elektrik tesisatının (jeneratör) bulunmaması halinde dizel motoru ile çalışan üçüncü bir pis su pompası kullanılmalıdır.

Boşaltma gerektiren POMPA donanımlarına olanak oranında yakın yerlerde yer süzgeci bulunmalı ve boşaltma tesisatı oluşturulmalıdır.

Pis su boruları, mutfakların, yemek hazırlama, yemek servisi ya da besin maddelerinin depolandığı alanların tavanlarından geçirilmemelidir.

Sistemin temizlenmesine gerek gösteren yerlerde yeteri kadar temizleme kapağı yerleştirilmeli, bütün temizleme kapakları projede gösterilmelidir. Gömme boruları temizleme kapağı olan yerde açığa almak; ya da asma tavanlardan geçen boru tesisatında bulunan temizleme kapaklarını, üst kat döşemesindeki kapak plakasına kadar uzatmak yerinde olur.

Çatıdaki yer süzgeçleri ve havalandırma bacaları; doğru işlev görebilmeleri için çatıdaki korkuluk duvarları ve bacaların 0,30 - 0,40 m uzağına yerleştirilmeli, havalandırma boruları en az 100 mm yapılmalıdır.

Isıtılmamış alanlardan geçen ve aksi halde donma tehlikesine maruz kalacak olan borular yalıtılmalıdır.


Aydınlı Sıhhi Tesisat, kombi, doğalgaz, petek ve su işlemlerinde; tesisat, bakım, tamir, montaj, temizleme ve satış hizmetlerinde bulunarak sizlere en iyi hizmeti vermek için 7/24 bir telefon kadar yakınınızda.