Bina Su Tesisatı

Çorlu Bina Su Tesisatı

Bina Su Tesisatı

Temiz Su Tesisatının Döşenmesi

İstisnai bir durum oluşmadıkça temiz su tesisatının döşenmesi için gerekli olan boru hattı sıva altına monte edilmektedir. Sıva altına tesisat döşenerek kullanılan borularda terleme sorunuyla karşılaşılmasının önüne geçilmiş olur. Suyun katlara dağıtıldığı kısımda ise borular sıva üstü döşenmektedir.

Tesisat döşeme işlemine başlamadan önce, temiz su tesisat döşemesinin projelendirilmesi gerekmektedir. Akabinde boruların döşenmesi planlanan hat üzerinde başka bir tesisat döşemesi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Döşeme sırasında su akıtma tahliye yerleri çok iyi monte edilmelidir. İstenildiği taktirde tek bir tesisat üzerinden binaya hem sıcak hem de soğuk su girişi iki ayrı hat ile sağlanabilmektedir.

Suyun katlara çıkışını sağlayan boru hattının yerden döşenmesi durumunda ileride yaşanabilecek bir arıza halinde ya da bakım zamanın gelmesi halinde borulara müdahale edilmesi veya gerekli ise değişikliğin yapılması çok daha zor ve maliyetli olacaktır. Bu nedenle suyun katlara dağılımını sağlayan boru hattının duvarlara döşenmesi gerekmektedir.

Bina için sıcak su tesisatının da talep edilmesi durumunda önce temiz su tesisatı döşenmesi gerçekleştirilmeli akabinde sıcak su tesisatı için döşeme projesi yapılmalıdır.

Temiz su tesisatı döşemesinde kullanılmak üzere birden fazla boru seçeneği bulunmaktadır.

Çelik Borularla Temiz Su Tesisatı Döşemesi

Galvaniz özellikli borular uygun ölçülerde kesilerek hazırlanır. Diş açma işleminden önce boru ağızları temizlenir. Boru çapına uygun pafta lokmasının montajı gerçekleştirilir. Pafta cırcır yönüne ayarlanır ve diş açılacak olan uca doğru monte edilir. Saat yönüne doğru çevrilerek paftanın sıkı bir şekilde monte edilmesi sağlanır. Çevirme işlemi sırasında boru eksenine dik baskı uygulanması gerekmektedir. Paftanın ısınmasını önlemek ve diş açma işleminin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi için dişlere yağ damlatılması gerekmektedir. Açılacak olan diş boyu pafta lokmasını iki diş kadar geçecek şekilde ayarlanmalıdır.

Galvaniz özellikli demir borular ek parçasıyla birleştirilir ve yön değişimleri gerçekleştirilir. Bu borulara eğme, bükme, kaynak gibi sıcak işlem uygulanması uygun değildir. Sıcak işlem görmesi durumunda borular galvaniz özelliklerini yitirmektedirler. Galvaniz özelliğinin gitmesi borunun korozyona uğramasına neden olmaktadır. Bu durum ise borunun kullanım ömrünü kısaltmaktadır.

Borunun diş açılan bölümüne sızdırmazlık elemanı sarılmaktadır. Sızdırmazlık elemanı olarak keten ve teflon bant kullanılmaktadır.

Bakır Borularla Temiz Su Tesisatı Döşemesi

Ağırlık olarak küçük tesislerin temiz su tesisatı döşemesi için bakır borular kullanılmaktadır. Bakır boruların maliyeti çelik borulara kıyasla çok daha pahalıdır. Ancak ağırlık olarak daha hafif olmaları nedeniyle montajları çok daha kolay yapılmaktadır ve korozyona karşı çok daha dayanıklıdır. Et kalınlıkları diğer borulara kıyasla daha az olan bakır borular dişli bağlantıya uygun değillerdir. Lehimli, havşalı, yüksüklü ve kordonlu olarak bağlanabilirler.

Plastik Borularla Temiz Su Tesisatı Döşemesi

Temiz su tesisatı döşemesinde kullanılan plastik borular polipropilen türüdür ve termosetting özelliğine sahiptir.Tesisat döşemesinde kullanılan boruların ısıl işlem ile birleştirilmesi gerekmektedir. 260 ile 270 dereceye kadar ısıtılabilen plastik borular yapışkanlık özelliği kazanmakta ve birleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Tesisat döşenirken mevcut olan armatürlerin yerden belirli bir seviye yüksek olması gerekmektedir.

Bina İçi Atık Su Tesisatı Kısımları

Su kullanma yerlerinden başlayan ve bina dışındaki rögara kadar olan boru bölümlerinin tümüne bina içi atık su tesisatı denir. Bina içi atık su tesisatı boru bölümlerinin görevleri dikkate alınarak ana boru, kolon borusu, kat borusu, bağlantı borusu ve havalık borusu olmak üzere beş bölümde incelenir.

Bina İçi Atık Su Tesisatı Ana Borusu

Binanın atık su kolonlarından binanın 1,0–1,5 metre kadar dışında bulunan rögara kadar olan boru bölümüdür. Atık su kolonlarından gelen pis ve kirli suları binanın temel sınırları içerisinde toplayarak bina dışındaki rögara iletir. Ana borular bina içi tesisatında kullanılan borulardan en büyük çapa sahip olan borulardır. Binanın atık su yükünü bu borular taşır. Ana boru bina dışında mutlaka bir rögara bağlanmalıdır. Rögar, bina dışında pis su borularının dönüş, bağlantı ve arıza tamiri gibi nedenlerden dolayı gereklidir. Ana borular en kısa yoldan bina dışına çıkarılmalıdır. Tüm kolon boruları tesisatın durumuna göre tek ana boruda toplanabildiği gibi ayrı olarak da bina dışına çıkarılabilir.

Atık Su Kolonu

Kat borularından gelen pis ve kirli suları ana boruya ileten düşey konumda döşenen borulardır. Kolonlarda ana boruya geçişlerden önce temizleme parçası konulur. Temizleme parçası, ana boruların tıkanması durumunda açılması için kullanılır. Kolon boruları ana borudan sonra olabilecek en büyük çaplı borulardır. Kolon borusu çapı, daire içinde kullanılan en büyük çaplı kat borusu çapından daha az olamaz.

Atık Su Kat Borusu

Katlardaki su kullanma yerlerinden gelen atık suları en yakındaki atık su kolonuna ileten, yatay daire içi boru bölümüdür. Bu borular genellikle Ø50, Ø70 ve Ø100 mm çaplı borulardır.

Atık Su Bağlantı Borusu

Su kullanma yerleri ile kat borusu arasındaki küçük çaplı ve düşey atık su boru bölümüdür. En düşük çaplı borular bu kısımlarda kullanılır.

Atık Su Havalık Borusu

Atık su boruları içerisindeki hava basıncının artı ya da eksi yönde değişmesi, sistemdeki suyun akışını engeller. Kokuların binaya yayılmasını önleyen sifonlardaki suyun kaybına neden olur. Bu durumda sifon kendisinden beklenen görevi yapamaz. Bina içi atık su tesisatındaki açık hava basıncını sabit tutmak için yapılan boru hattına havalık borusudenir. Atık su kolon borusunun en son kat borusu bağlantısından itibaren bina çatısının üzerine kadar çıkartılan boru bölümüdür. Çatıdan sonra borunun bitiş ucuna havalandırma şapkası takılır. Havalandırma, kolon borusu çapındanaz olamaz.

Havalık Kolon Borusu

Bu sistemde atık su kolonu yanında bulunan, ikinci bir havalık kolonu ile havalandırılır. Havalandırma kolonu her katta atık su kolonuna bağlanır. Ayrıca kat borularının en uç noktasından ayrı bir boruyla da kolona havalık borusu bağlanabilir.

Her Su Kullanım Yerinden Havalık Borusunun Çekilmesi

Bu yöntem mükemmel fakat çok pahalı bir havalandırma yöntemidir. Bu sistemde, hela taşı, lavabo, duş teknesi gibi bütün sağlık gereçlerinin sifonu ayrı ayrı 50 mm çapında havalandırma borusuna bağlıdır. Sifonların en az iki çap ilerisinden bağlanan havalık boruları, ortak bir havalık borusu ile birleştirilerek yatay bağımsız havalandırma kolonuna bağlanır. Aşağıdaki şekilde bu sistem görülmektedir.


Aydınlı Sıhhi Tesisat, kombi, doğalgaz, petek ve su işlemlerinde; tesisat, bakım, tamir, montaj, temizleme ve satış hizmetlerinde bulunarak sizlere en iyi hizmeti vermek için 7/24 bir telefon kadar yakınınızda.